torsdag 15 mars 2012

Avsnitt 4: Lag & avtal

Avsnitt fyra av Fackliga rummet tar upp förhållandet mellan lag och avtal. Under hösten 2008 skulle ett nytt huvudavtal förhandlas fram mellan LO, Svenskt näringsliv och PTK. Tillsammans med chefsförhandlarna från den tiden diskuteras självreglering kontra statsreglering. Varför är självreglering att föredra? Och gäller det verkligen för båda parter?

Gäster:
John-Peter Duker, fd vice VD Svenskt näringsliv
Erland Olausson fd avtalssekreterare LO.
Programledare är Claes-Mikael Jonsson och producent är Gabriel Dahlander.

onsdag 1 februari 2012

Avsnitt 3 del 2: Arbetets pris & värde

Del två av Fackliga rummets dubbelavsnitt om arbetets värde och pris.
Här fokuserar panelen på arbetets värde. Hur värderar vi arbetet idag? Är alla typen av arbeten verkligen värdefulla? Och vad gör ett arbete värdefullt för den som utför det?


Gäster:
Carl-Henric Grenholm, professor i etik Uppsala Universitet
Lena Andersson, Författare & kolumnist DN
Ingemar Göransson, f.d. utredare LO
Programledare är Claes-Mikael Jonsson och producent är Gabriel Dahlander.

Avsnitt 3 del 1: Arbetets pris & värde

Del ett av Fackliga rummets dubbelavsnitt om arbetets värde och pris. I den första delen behandlas frågor som:
Kan man verkligen hävda att lönen återspeglar värdet av det arbete som utförs?
Ger lönen som arbetsgivaren betalar en rättvis bild av värdet ett arbete har?

Gäster:
Carl-Henric Grenholm, professor i Etik Uppsala Universitet
Lena Andersson, Författare & kolumnist DN
Ingemar Göransson, f.d. utredare LO
Programledare är Claes-Mikael Jonsson och producent är Gabriel Dahlander.

torsdag 8 december 2011

Avsnitt 2: Modernt

Överallt diskuteras vad som är modernt, så även på arbetets marknad. Men vad är egentligen modernt på arbetsmarknaden? Och vem bestämmer vad som är modernt och vad som är omodernt?

Med Jonas Milton, VD Almega, Martin Lindblom, f.d. chefredaktör LO-tidningen och John Peter Nilsson, intendent Moderna museet. Programledare är Claes-Mikael Jonsson.

Ladda ner

Avsnitt 1: Kan sänkta lägstlöner ge fler jobb?

Arbetslösheten bland unga är hög i Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån ligger den på över 25 procent jämfört med cirka 8 procent för hela arbetskraften. Arbetsgivarna har sagt att de tror att sänkta minimilöner kan ge fler jobb åt unga vuxna. LO har utrett frågan och funnit att det finns inget som säger att det stämmer.

Frågan är alltså om sänkta lägstlöner kan ge fler jobb eller om det krävs andra åtgärder för att få bukt med arbetslösheten bland de unga.

Med Eva Östling Ollén, Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, och Ingemar Göransson, tidigare utredare på LO. Programledare är Anna Holmgren.

Ladda ner